top of page

Условия за ползване на уеб сайта (Общи условия)

Предмет:

Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на www.everythingispossible.bg и мобилния сайт на www.everythingispossible.bg, които уреждат правилата за използването на www.everythingispossible.bg и мобилния му сайт, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец и клиент от този електронен магазин.

Данни:

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.everythingispossible.bg, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия. Този документ съдържа Общите условия, според които www.everythingispossible.bg, извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.everythingispossible.bg, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.everythingispossible.bg, ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.
При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на www.everythingispossible.bg, или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.everythingispossible.bg IP адрес на потребител, както и друга информация.

МАГАЗИНА си запазва правото да променя показаните цени, без предупреждение по всяко време, цените плащани от клиента са цените, които са били актуални в момента на поръчката.

МАГАЗИНА не носи отговорност  за щети, нанесени от Вас или върху Вас, използвайки нашите продукти. МАГАЗИНА не носи отговорност за неточна  публикувана информация, поради това че част от данни са взети от трети места ( уеб сайтове на производители или разпространители).

Права и отговорности на страните

Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. www.everythingispossible.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: www.everythingispossible.bg

 

Ограничение на отговорността

С цел закупуването и доставка на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка.

Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

Промяна на цени на стоки

МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите.

Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.

При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана. При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови.

Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:

 1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

 2. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. 

 3. Онлайн МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.

 4. Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която МАГАЗИНЪТ се задължава да достави стоките или да извърши услугите.
  Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Условия на доставка”. Условията на плащане са посочени в раздел „Начин на плащане”

 5. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора
  Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:
  -датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта; или -в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: (i) датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти; или -в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части: (i) датата, на която Вие или трето лице (различна от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последната част, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части. За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива - телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на хартиен или друг траен носител.
  Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартен формуляр за отказ  в свободен текст или друго недвусмислено заявление в секция контакти. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката). В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от www.everythingispossible.bg), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора. ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ извършва възстановяването при връщане на продукта с наложен платеж или с банков превод. ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора.
  Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 14-дневния срок. Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
  Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

 6. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.

 7. Несъответствия на стоките и рекламации.
  Внимание!При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера.
  При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.
  В случай на липсващи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума. При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА.
  При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка. В случай, че не можем да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н.,ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: www.everythingispossible.bg Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

Поръчка:

Всяка извършена на уеб сайта поръчка има силата на договор, между клиента и уеб сайта. Съгласно Закона за електронната търговия – двете страни получават копие/потвърждение от електронната поща.

Поръчка може да бъде извършена чрез някой от следните методи:

Добавяне на продукт в количка и поръчка чрез регистрация, бърза поръчка без регистрация или експресна поръчка чрез изпращане на телефонен номер и получаване на обратно обаждане. Метода на поръчка не променя сроковете на изпълнение и доставка. За повече информация относно сроковете на доставка, моля посетете секция доставка.

Доставка и условия за връщане на стока:

Доставката включва доставка до най-близкия офис на куриерска фирма или до вашият дом (точен адрес) без значение от населеното място. При доставка до точен адрес, моля проверявайте съдържанието на пратката и целостта на продукта в присъствието на куриера. 

Условия за връщане на стока

При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера.
При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката, както и нейната цялост. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.
В случай на липсващи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите МАГАЗИНЪТ възстановява съответната заплатена сума. При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител чрез формата за контакт.
При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА.

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Потребителят има право да се откаже от договора за закупуването на стока в рамките на 14 работни дни след получаването на поръчката си. За целта стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба и без нарушен търговски вид, в съответствие с разпоредбите на чл. 50 от ЗЗП.
Портебителят следва да заяви желанието си да се откаже от покупката:
– чрез молба в свободен текст през формуляра от секция контакти.
– като изпратят предоставения им „Формуляр за упражняване правото на отказ от покупката“ по електронната поща или разпечатан на хартиен носител на адреса за кореспонденция;
– по телефона като изискат входящ номер на рекламацията си.
Потребителят следва да върне закупената стока до адрес уточнен с фирмата или до офис на куриерска фирма, предварително уточнена с магазина след уведомяване на продавача за желанието за връщане на поръчка в срок до 14 дни след като е заявил желанието си да се откаже от поръчката си и да заплати всички разходи по доставката.

bottom of page